Хелен Дорон со нови модерни простории во Битола – уписите се во тек

Денеска, 6 Септември од 16.30 часот започнува со работа Хелен Дорон центарот…