Емисија 15 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Божидар Николовски

Гостин во петнаесетата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…

Емисија 14 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Валентин Дамчевски

Гостин во четиринаесетата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…

Емисија 12 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Дона Петрова

Гостин во дванаесеттата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…

Емисија 11 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Кристијан Крстески

Гостин во единаесетата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…

Емисија 10 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Виктор Илиев

Гостин во десетата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…

Емисија 9 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Александар Ортак

Гостин во деветтата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…

Емисија 5 – Читај бе поткаст „Младите се иднината“ со Андреа Јанковиќ

Гостин во петтата емисија на поткастот на Читај бе наменет за младите…