citaj.be .logo 1

Основач:
Саше Богоевски
Главен и одговорен уредник:
Маја Богоевска
Соработник-новинар:
Сара Трајчевска
Фоторепортери:
Саше Богоевски
Диоген Хаџи Коста Милевски
Стручен соработник
Игор Горко

Креатив Продукција Битола

Издавач:
Креатив продукција Битола

Bendisa - Creative Business Solutions

Техничка поддршка:
Бендиса