„УЛАФ СТЕ?” – “Are you crazy?” – нова театарска претстава на АТО во режија на Јован Ристовски: кога се зборува вистината, просечноста се надминува

Јован Ристовски припаѓа на младата генерација театарски режисери кои се непоколебливи во…